#

Събитиен календар, посветен на 70-та годишнина на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ (02.04.2022 г.)

Събитиен календар, посветен на 70-та годишнина на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ (02.04.2022 г.)
Дата: 02.04.2022 | Преглеждания: (1822)

На 8 април 1952 година с акт на Държавния комитет за наука, изкуство и култура е взето решение за учредяване на катедрата като за неин първи ръководител е определен проф. д-р Минко Русенов. В рамките на 70-та годишнина от създаването на първата българска финансова катедра  - катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ е утвърден Събитиен календар, включващ форуми, конференции, инициативи, изяви и мероприятия:

Тържествено съвместно заседание на Факултетния съвет на факултет „Финанси“ и Катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит“, 8 април 2022 год. (петък), 11.00 часа, ауд. 1, Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.

Публични лекции:

Публична лекция на тема „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“, организирана от КФН, в партньорство в Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Фонда за компенсиране на инвеститорите. Лекцията е посветена е на „Световната седмица на парите“ и 70-та годишнината на Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и ще се проведе онлайн в Microsoft Teams на 12.04.2022 г. (вторник) от 14.15 ч. до 15.45 ч. Хиперлинк към събитието

International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Economics, Management, Finance and Banking" (Svishtov, 28-30.09.2022), Web of Science proceedings. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency & University North In cooperation with: Faculty of Finance - D. A. Tsenov Academy of Economics, UNIN, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat and Polytechnic of Medimurje in Cakovec. Хиперлинк към форума и страницата за регистрация за участие.

Пета национална студентска конференция „Финансиада‘2022“

  • Секция „Средношколци“
  • Секция „Бакалаври“
  • Секция „Магистри“
  • Секция „Докторанти“
  • Секция „Постдокторанти“

Национални състезания за средношколци „Финанси `2022 в направления:

Медийни изяви и публикации:

Алтернативата с Красен Станчев“ на 01.04.2022 год. с гост декана на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Андрей Захариев и тема на дискусията: „Бърза писта за мост Зимнич – Свищов“.     Хиперлинк към видеото в YouTube.

Архив

Катедра „Финанси и кредит“ в СА „Димитър А. Ценов“ отпразнува 65-годишен юбилей! (7-8.4.2017 г.)

http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-fin

Захариев, А., Лилова, Р. (2017) Свищовска финансова школа, Свищов, АИ „Ценов“, ISBN: 978-954-23-1248-2, 257 стр.

Лилова, Р., Захариев, А. (2017) Летопис първостроители на свищовската финансова школа, В. Търново, Фабер, ISBN: 978-619-00-0593-3, 193 стр.

Заб. Събитийният календар е индикативен и подлежи на промени. Последно обновяване: 02.04.2022 г. Събитията се провеждат с подкрепата на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ и институционалните партньори на катедрата.