#

Научна лаборатория „ДЕЛТАСТОК“ за приложни изследвания по инвестиционно банкиране отвори врати в СА „Д. А. Ценов“ (16.11.2022 год.)

Научна лаборатория „ДЕЛТАСТОК“ за приложни изследвания по инвестиционно банкиране отвори врати в СА „Д. А. Ценов“ (16.11.2022 год.)
Дата: 16.11.2022 | Преглеждания: (1792)

На 16.11.2022 год. в СА „Д. А. Ценов“ официално бе открита научна лаборатория за приложни изследвания в областта на инвестициите и инвестиционното банкиране. Тя е брандирана с името на инвестиционния посредник „Делтасток“, който осигури средства за техническо оборудване на лабораторията с най-висок клас 65-инчов интерактивен монитор с резолюция 4К на стойност 4800 лв. Честта да прережат лентата за новата придобивка за студентите-финансисти се падна на ректора на висшето училище проф. д-р Марияна Божинова и на председателя на Надзорния съвет на „Делтасток“ АД д-р Николай Колев, алумни на катедра „Финанси и кредит“, с докторат в областта на финансовите операции с благородни метали. На събитието присъстваха председателят на Управителния съвет на „Делтасток“ АД г-н Петър Петров и г-жа Галя Йорданова член на Управителния съвет на „Делтасток“, екип експерти от Националната агенция за оценяване и акредитация, зам.-ректори, зам.-председателя на Общото събрание на висшето училище, декани, ръководители катедри, преподаватели, докторанти и студенти.

След прерязването на лентата на лабораторията д-р Николай Колев изрази своето задоволство от новата придобивка за обучение и научни изследвания на свищовските студенти и потвърди ангажимента на „Делтасток“ АД за инвестиции и дарения в академична инфраструктура. В церемонията взеха участие от страна на практиката и г-н Крум Крумов, изпълнителен директора на „Бул Инс“ АД и г-н Петрозар Петков, председател на съвета на директорите на „Бул Инс“ АД, която компания от 2019 г. има меморандум за сътрудничество със свищовската финансова катедра и фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.

От страна на инициаторите за създаване на лабораторията благодарствени думи към дарителите изказаха деканът на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев, ръководителят катедра „Финанси и кредит“ проф. д-р Стоян Проданов и ръководителят на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“ проф. д-р Стефан Симеонов.

В кратка презентация за създаването на лабораторията проф. д-р Андрей Захариев подчерта успешното прилагане на модела на споделен учебен фонд, какъвто се явява новата лаборатория. Освен нова за академията, лабораторията е и учебен банков салон с използване на оригинално банково обзавеждане с отчетна стойност 25 хил. лв., дарено на по-ранен етап от „Банка Пиреос България“, както и учебна аудиторията с номер 18. От частни спомоществователи са осигурени за обособяване на учебна валутна каса банкнотоброячна техника, електронно табло с валутни курсове и детектор за банкноти с UV лампа.

Първоначалният ремонт на лабораторията, оборудването с компютърни конфигурации и периферия за интерактивния монитор на обща стойност 6 хил. лв. са осигурени от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ на база постъпили дарения. В рамките на кампания по изграждане на профилирани по направления научни центрове на 6 декември във Факултетния корпус на СА „Д. А. Ценов“ предстои да бъде открита и лаборатория за приложни изследвания по публични финанси (ауд. 19), носеща името на свищовлията и първи български финансов министър Григор Начович.

От създаването през 2017 год. на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ със средства от институционални дарения са реализирани успешно проектите за цялостно изграждане и оборудване на Научна лаборатория „Бул Инс“ за приложни изследвания по управление на риска (05.02.2019 г.) и Научна лаборатория „БАНКА ПИРЕОС“ за докторанти към катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (6.12.2017 г.).

Делтасток“ АД е лицензиран инвестиционен посредник, основан през 1998 г. от екип опитни трейдъри, експерти по финансовите пазари и ИТ специалисти. Компанията е лицензирана от Комисията за финансов надзор и има право на дейност по MiFID II. Тя предлага търговия с над 1100 инструмента на клиенти от повече от 100 държави. „Делтасток“ АД е водеща за България в предлагането на достъп и онлайн търговия с фокус към пазарите на дългови инструменти. Институционалните и корпоративните клиенти могат да търгуват неограничено с широк достъп на първичен и вторичен местен и чуждестранен пазар на държавен и корпоративен дълг. Търговията се осъществява чрез пряк контакт с дилърите от отдел „Търговия с дългови инструменти“ на „Делтасток“ на многостранните системи за търговия Bloomberg Trading Facility Limited и E-Bond Bulgaria, както и на извънрегулиран (over-the-counter – OTC) пазар.