#

Тържествена церемония по дипломиране на завършилите ОКС\"бакалавър\" випуск 2021 г. от факултети \"Мениджмънт и маркетинг\" и \"Финанси\"

НОВИНИ

Дата: 29.09.2023