#

Дипломиране на бакалавърски випуск 2023 в СА „Д. А. Ценов”, ф-т "Финанси" и ф-т "Мениджмънт и маркетинг" (24.11.2023 г.)

НОВИНИ

Дата: 17.05.2024