#

Доц. д-р Стоян Проданов

Катедра “Финанси и кредит” е първата българска финансова катедра (основана на 08.04.1952 год.). В продължение на десетилетия тя е единственият център у нас, обучаващ специалисти с висше образование за нуждите на финансово-кредитната система. В катедрата работят 16% от хабилитираните преподаватели и 20% от професорите на СА „Д. А. Ценов”. Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове, развивани от катедрата за нуждите на специалността. 
Първата българска финансова катедра предлага на своите възпитаници богата гама от възможности за комбинативно, иновативно и перспективно финансово образование. ФИНАНСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ТРАМПЛИН ЗА УСПЕХ! 

Записалият от учебната 2016/2017 год. бакалавърска степен в спец. „Финанси” е лидер сред своите конкуренти с:

  • Обучение по нов учебен план, профилиращо за първи път след 6-ти семестър в направления „Корпоративни финанси”, „Публични финанси”, „Банково дело” и „Инвестиции”. 
  • Международна мобилност и стипендии още в първи курс чрез обучение по програма „Еразъм +” в мрежа от над 50 чуждестранни университета-партньори
  • Допълнителни доходи чрез осигурена за първи път за първокурсници възможност за високо платени стажове и практика в САЩ и Великобритания чрез механизма „Work and travel”. 
  • Юбилеен випуск, носител на завета на дарителя Димитър Ценов и основателя на свищовската финансова школа проф. Минко Русенов. 
  • Участие в катедрено училище за авангардни финансови изследвания.

Със своите 5 магистърски програми катедрата е пионер в дистанционното обучение и подкрепата за кариерно развитие в областта на финансовия мениджмънт, финансовото управление в публичния сектор, банковия мениджмънт и инвестициите.