#

Престижна конференция в украинския град Виница привлече свищовски финансисти (16.5.2019 г.)

Престижна конференция в украинския  град Виница привлече свищовски финансисти (16.5.2019 г.)
Дата: 16.05.2019 | Преглеждания: (687)

Гл. ас. д-р Петко Ангелов и ас. д-р Танер Исмаилов от катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ са на академична визита в Донецький національний університет імені Василя Стуса гр. Виница, Украйна по програма „Еразъм+“. Свищовските представители бяха топло посрещнати от доц. д-р ик. н. Александра Лактионова (Зав. кафедри фінансів і банківської справи в Донецький національний університет імені Василя Cтуса) и доц. д-р Виктория Матвийчук.

В рамките на академичната визита бе проведена среща с ръководството на университета в лицето на проф. д-р Роман Гринюк - ректор на Донецкия национален университет и зам.-ректора проф. д-р ик. н. Татяна Орехова – ръководител катедра „Международен бизнес и приложна икономика“ към Донецкия национален университет и носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Стопанска академия“ Д. А. Ценов“. На срещата бяха обсъдени партньорските взаимоотношения и възможности за бъдещи съвместни инициативи между университетите. От името на проф. д-р Андрей Захариев бяха връчени рекламни подаръци от свищовската финансова катедра. В обръщение към свищовските официални гости Ректорът на университета подчерта, че „Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е най-добрия университет в България, с традиции и качества с който имат удоволствието да поддържат добри партньорски взаимоотношения!“  

В рамките на своята визита свищовските преподаватели се запознаха с представителите на катедра „Финанси и банково дело“ и участваха в семинар на тема „Сучасні практики роботи з аудиторією, теорія поколінь“. По време на визитата си гл. ас. д-р Петко Ангелов и ас. д-р Танер Исмаилов се включиха и в Международната научно-практическа конференция „Наука, образование, общество: реалности, предизвикателства, перспективи“ (Міжнародна науково-практична конференція “Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи”). На официалното откриване на мащабното мероприятие бяха представени на английски и руски език и поднесени поздравителни адреси от името на ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов – доц. д-р Иван Марчевски и ръководителя на катедра „Финанси и кредит“ проф. д-р Андрей Захариев, „Доктор хонорис кауза“ на украинския университет.

От страна на домакините на форума беше подчертано успешното 20-годишно партньорство между двата университета. В знак на това бе връчен официален плакет към ректора на СА „Д. А. Ценов“ със специални благодарности към проф. д-р Андрей Захариев за осъществения проект „Двойна диплома“.

Първият випуск студенти по съвместната магистърска програма „Международен финансов мениджмънт“ (на английски език) вече е дипломиран. Предстои прием на втори випуск нови студенти през учебната 2019/2020 г. http://finance1952.com/article/bulgaria/1470/uspeshna-sesiq

През текущата академична година мобилност по Еразъм+ в украинския партньорски университет осъществи и гл. ас. д-р Димитър Костов, международен координатор на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“.

В рамките на зададените тематични направление на конференцията свищовските представители изнесоха доклади на теми: „Икономически аспекти на социалната политика на страните от европейския съюз“ с автор гл. ас. д-р Петко Ангелов и „Размери на бедността и социалното изключване сред българското население“ с автор ас. д-р Танер Исмаилов.

Само преди седмица д-р Танер Исмаилов издържа успешно конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ към катедра „Финанси и кредит“ пред научно жури в състав: проф. Андрей Захариев, проф. Емил Панушев (ИИИ при БАН), доц. Любомир Любенов (РУ „Ангел Кънчев“), доц. Ангел Ангелов и доц. Валентин Милинов. Резултатите от конкурса бяха утвърдени с пълно мнозинство факултетния съвет на факултет „Финанси“. Престои подписване на новия трудов договор от страна на д-р Танер Исмаилов при завръщането на свищовската делегация от визитата в партньорския университет в Украйна.