#

Дигитален формат и териториална експанзия на второто състезание по предприемачество във Враца (20.02.2020 г.)

Дигитален формат и териториална експанзия на второто състезание по предприемачество във Враца (20.02.2020 г.)
Дата: 20.02.2020 | Преглеждания: (1112)

В СА „Д. А. Ценов” се проведе среща на инициативния комитет по организиране на второто издание на ученическо регионалното състезание по предприемачество в гр. Враца. В срещата взеха участие трима представители на бизнеса от Враца – Мартин Харизанов, Борил Коцев и Георги Николов, както и представители на свищовската академия в лицето на проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит” и гл. ас. д-р Петко Ангелов – алумни координатор на финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов”.

В резултат от срещата се уточни, второто издание на състезанието да  бъде проведено в края на месец април в гр. Враца, като конкуриращите се ученически отбори ще могат да бъдат от училища от северозападния район на страната. Инициативата ще бъде подкрепена отново от сдружение „Благотворни приятели“ – Враца, катедра „Финанси и кредит” при Стопанската академия „Д. А. Ценов”, академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) при СА „Д. А. Ценов“, както и Алумни клуб „Финанси 2013“.

При първото издание на състезанието през 2019 г. под надслов „Аз избирам да се развивам във Враца” си дадоха среща в Младежкия дом на областния град над 100 средношколци.

Специфичен момент от състезанието през 2020 год. ще бъде неговия дигитален формат с предварително изготвяне на бизнес планове и проекти на ученически отбори, насочени към икономическия растеж и създаването на нови работни места в областите Враца, Монтана, Видин и Плевен. Бизнес плановете следва да бъдат изготвени по предварително подготвени от организаторите шаблони на файлове с презентация (формат MS PowerPoint) и придружаващ писмен доклад (MS Word). Участниците ще бъдат разделени в отделни потоци, носещи името на основните партньори и спонсори на състезанието. В рамките на отделните потоци ще бъде извършено класиране и определени отличия за отделните бизнес проекти в посока рентабилност, оригиналност, регионална идентичност, екологичност, пазарна реализуемост, финансова обоснованост и  предпримаческа способност. Във финалния кръг от всички участващи отбори ще бъдат поканени на място за представяне пред публика и жури (от представители на публичната администрация и бизнеса) комплексните победители в отделните направления, които ще се конкурират и за паричния награден фонд на състезанието, осигурен от сдружение „Благотворни приятели“ – Враца.

Като допълнителен стимул всички участници ще получат и сертификат за парично-наградна стипендия, която се изплаща след полагане на успешен зрелостен изпит, кандидатстване и прием в редовна форма на обучение в специалностите на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Стипендията е в размер на 200 лева и ще бъде връчена на първия студентски празник при записване като студент в Алма матер в Свищов. Средствата за стипендиите са осигурени чрез Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ на база постъпили целеви дарения, вкл. от Алумни клуб „Финанси 2013“ с председател Мартин Харизанов, преподаватели, банки и застрахователни дружества. Записващите в редовна форма, държавна поръчка студенти в СА „Д. А. Ценов” от учебната 2020/2021 год. ще имат и специален материален бонус под формата на безплатно настаняване в реновирани студентски общежития в основния академичен кампус в гр. Свищов.