#

ОКС "Магистър"

Учебни планове в ОКС „магистър“ на специалност „Финанси“ – 2017 може да намерите ТУК

Визитка МП „Финансов мениджмънт“ в ОКС „магистър“ може да намерите ТУК

Визитка МП „Финансово управление в публичния сектор“ в ОКС „магистър“ може да намерите ТУК

Визитка МП „Банков мениджмънт“ в ОКС „магистър“ може да намерите ТУК

Визитка МП „Инвестиционен мениджмънт“ в ОКС „магистър“ може да намерите ТУК

Визитка МП „Financial Management“ в ОКС „магистър“ може да намерите ТУК


Виртуална библиотека