#

ОКС "Бакалавър"

Учебни планове в ОКС „бакалавър“ на специалност „Финанси“ – 2017 може да намерите ТУК


Визитка специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ може да намерите ТУК


Електронни ресурси, файлове и генератори на данни за казуси по учебни дисциплини в ОКС „бакалавър“​ ТУК


Преддипломна практика уч. 2019/2020​

Необходими документи и указания за провеждане на преддипломна практика (изтегли ТУК)

Документи, за отчитане на преддипломна практика (връщат се попълнени в катедра „Финанси и кредит“ на хартиен носител) (изтегли ТУК)
 


ВЪПРОСНИК за държавен изпит на специалност „Финанси”, ОКС „бакалавър” (по учебния план за специалността 2016-2020 г.) (изтегли ТУК)​


Виртуална библиотека