#

Доц. д-р Стоян Проданов на 50 години! Честит юбилей! (16.7.2019 г.)

Доц. д-р Стоян Проданов на 50 години! Честит юбилей! (16.7.2019 г.)
Дата: 16.07.2019 | Преглеждания: (1584)

На 16 юли 2019 г. с респект катедра „Финанси и кредит“ почита 50-тата юбилейна годишнина на високо уважавания представител на катедрата доц. д-р Стоян Проданов – водещ учен-финансист, с професионална кариера във финансово-застрахователната сфера, достоен представител на свищовската общественост.

Доц. Проданов има впечатляваща биография. В академичен аспект той е част от състава на катедра „Финанси и кредит“ от 1993 г., когато след конкурс, непосредствено с дипломирането си в спец. „Финанси“, заема длъжността „асистент“. Неговата докторска дисертация е на тема „Модели за рационализиране на инвестиционните решения“ като е защитена пред специализирания научен съвет по „Икономическа теория и макроикономика“ на 20.06.2000 г. и е утвърдена с Протокол на ВАК от 23.08.2000 г. През 2002 г. след конкурс заема академичната длъжност „Доцент“ към катедра „Финанси и кредит“ на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“. Водещ лектор е по учебните дисциплини „Инвестиции“, „Анализ ползи-разходи“, „Капиталово бюджетиране“, „Управление на портфейла“. Заемал е позицията Координатор на Центъра за дистанционно обучение, където дава съществен принос за утвърждаване на дистанционната образователна технология и дигитализацията на учебното съдържание в СА „Д. А. Ценов“. Дългосрочно е специализирал в Университета в Лестър, Великобритания. Национален консултант и партньор по проекти на USAID и DANIDA. С десетки проекти и разработки по научно обслужване на практиката.

Основните научни и изследователски интереси на доц. Проданов са свързани с инвестиционния анализ, финансовите аспекти в застраховането, анализа на финансовото състояние на общините, публичните финанси и портфейлния мениджмънт. Автор е на над 80 научни публикации у нас и зад граница. С 11 научни ръководства на докторанти, сред които вече с успешно защитена дисертация са доц. д-р Анелия Радулова (настоящ Директор на Института за научни изследвания на СА „Д. А. Ценов“), доц. д-р Марин Маринов, ас. д-р Пламен Станиславов Петров, д-р Никола Илийчев, д-р Асен Ангелов и д-р Владимир Вълчев. Негови настоящи докторанти са Мирослав Костадинов, Николай Здравков, Орлин Япраков, както и носителката на множество национални отличия и награди Беатрис Любенова.

Освен в научната сфера той е и виден представител на практиката, като в продължение на вече 10 години е пряко ангажиран с управлението на едно от водещите дружества в сектор „Общо застраховане“ – ЗК „Бул Инс“ АД. С ярка подкрепа в подпомагане кариерното развитие на възпитаниците на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, като ръководеното от него общозастрахователно дружество влезе в златната история на дарителството в Свищов чрез крупна инвестиция в научна инфраструктура в свищовското висше училище, подкрепа за провеждането на национално ученическо състезание, където именната награда на ЗК „Бул Инс“ АД бе спечелена от отбора на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, както и чрез осигуряването на  стипендии за отлични студенти.

Доц. Стоян Проданов е пряко ангажиран в обществен и социален аспект, като пети последователен мандат е общински съветник в Общински съвет – Свищов (от 1999 г.). Учредител, дългогодишен председател на УС и настоящ почетен председател на Съвет по туризъм – Свищов. Инициатор на фестивалите Орел на Дунава (с вече 15 издания) и на проектната подкрепа за възстановяването до съвременен туристически обект на римския град Нове до Свищов.

Независимо от високата професионална ангажираност доц. Проданов има и завидни спортни постижения. Той е популярен с отличните си футболни прояви и ежегодни участия в маратонски изяви в България. Сред последните му спортни проявления са 42-киломеровия маратон в гр. Плевен през 2019 г. и традиционния варненски маратон през 2018 г.

Със своя успешен 50-годишен съзнателен и професионален път доц. Проданов е един доказал се човек, успяващ да предаде своя житейски опит, творчески заряд с професионализъм, както на своите колеги, така и на многобройните възпитаници на катедра „Финанси и кредит“. 

С катедрени пожелания за крепко здраве, удовлетворения и позитиви в най-сложната наука – живота.

Честит юбилей доц. Проданов!

Честита 50-та годишнина!

На многая лета!

Катедра „Финанси и кредит“